Velkommen på babysang!

Velkommen på babysang!

Oppstart Eidsvoll og Råholt 26. august. Oppstart Hurdal 4. september. Velkommen til små og store! :-) 

Du/dere synger kanskje for barnet deres hjemme? På babysang vil du få mulighet til å synge kjente barnesanger, rim og regler og å lære nye sanger med bevegelser, sammen med andre mødre og fedre i trygge omgivelser. Vi synger alle med den stemmen vi har! Husk at DIN stemme er den vakreste for ditt barn!

Babysangen er for babyer fra 3-12 måneder. Vi har en sangstund som varer ca. 30 min, deretter er det felles lunsj og sosialt! Babysang er en del av trosopplæringstilbudet i våre menigheter, men alle som bor i nærområdet er velkommen! Det er ikke noe krav om at babyen må være døpt for å delta. I Eidsvoll bruker vi kirkerommet, som setter en flott ramme for babysangen! På Råholt og i Hurdal bruker vi menighetshuset.

Tid og sted for høstens babysang er:

Råholt: Hver mandag kl 11.30-13.00 (følger skoleruta, så det blir ingen babysang i høstferien). Oppstart 26. august. Drop in-tilbud (kom de mandagene som passer for deg), gratis å delta! Kontaktperson: Åse tlf: 46624854/Ase.Norlund@eidsvoll.kirken.no

Eidsvoll (Feiring og Langset er sammen med Eidsvoll): Hver mandag kl 12.00-14.00. Oppstart 26. august. Babysangkurs som går over 10 ganger, meld deg på via linken under. Babysangkurset er gratis å delta på. Kontaktperson: Kristin tlf: 48895151/Kristin.Thoresen@eidsvoll.kirken.no. 

Hurdal: Hver onsdag kl. 12.00-14.00. Oppstart 4. september. Det er gratis å delta! Påmelding til babysangen i Hurdal sendes på sms til Wenche: 97971248

PåmeldingBabysang

 

 

 

 

 

 

 
Del denne artikkel på e-post