Småtrolltrall

Småtrolltrall

Småtrolltrall starter opp igjen 21. januar. Små og store er velkommen!

Kontaktinfo: Eidsvoll: Trosopplærer Kristin V. Thoresen. Tlf: 48895151

Kontaktinfo Råholt: Trosopplærer Åse K. Norlund. Tlf: 46624854 

Hurdal: Oppstart 27. februar: Trosopplærer Wenche Nilsen. Tlf 97971248

 

 

 

Småtrolltrall er en del av trosopplæringstilbudet i Eidsvoll og Hurdal menigheter. Tilbudet er åpent for alle barn mellom 1-5 år med foreldre uansett funksjonsnivå. På småtrolltrall synger barn og voksne sammen ca. en halvtime før vi spiser kveldsmat sammen.

Måler med med småtrolltrall er: 
- Å gi foreldre/foresatte trygghet i å synge for barnet sitt
- Formidle nye og gamle  sangskatter og regler, aftenbønn, bordvers
- Bevisstgjøre foreldre/foresatte som trosformidlere
- At barna opplever tilhørighet til sin kirke og menighet
- Lære barna bibelfortellinger som knyttes opp mot sangtekster

 

Tid og sted for småtrolltrall: 
Råholt menighetshus: Annenhver mandag kl 17.30-18.30, med oppstart  21. januar
Eidsvoll kirke: Annenhver mandag kl 17.00-18.30, med oppstart 21. januar
Hurdal kirke: Hver onsdag kl. 17.30 - 19.00, oppstart onsdag 27. februar

Påmelding og spørsmål: Tlf: 97971248/48895151.

 

Velkommen til småtrolltrall!
Del denne artikkel på e-post